CIR ortofotó

A CIR ortofotók az infravörös, vörös és zöld (IR,R,G) csatornák felvételezésével történik, ami „hamis-színes” megjelenítésű képterméket eredményez. A képek központi részei kerülnek kiválasztásra a mozaik előállításhoz. A fotogrammetriailag feldolgozott felvételek ortorektifikáltak és georeferáltak. A planimetrikus pontosság megegyezik a GSD-vel. Az alkalmazott mozaikolási technika biztosítja a legjobb színkiegyenlítést a képek között és hézagmentes mozaikolt felvételt eredményez. 

Előnyök

A hamis színes képmegjelenítésnek köszönhetően az élő növényzetet vörös szín jelöli. A vörös intenzitása a növények biomassza mennyiségére utal; minél vörösebb a pixel annál nagyobb a biomassza mennyisége. Ebből a termékből NDVI index térkép származtatható, amely egy terület vegetációs aktivitását jelzi és a növények fotoszintetikusan aktív részinek mennyiségével korrelál. Alkalmas a növények egészségi állapotának és fejlettségének a vizsgálatára.

Műszaki paraméterek

  • Formátum: tif + tfw vagy geotiff
  • GSD
  • Bitmélység (8 vagy 16 bit)
  • Klasszikusan 60/80 átfedés a fotogrammetria blokkban
  • Épületek maximális dőlése (a fotogrammetriai blokk fedvényével szabályozva)

Vélemény, hozzászólás?