Szőlőterületek térképezése légi távérzékelési technológiák segítségével

Szőlő- és bortermelés optimalizálása, hatékonyabb döntéstámogatás megvalósítása a termelésben, szőlő termőhely környezeti paramétereinek térképezése.

Felvételezés célja

Szőlő-bor termelés optimalizálása, hatékonyabb döntéstámogatás megvalósítása a termelésben, szőlő termőhely környezeti paramétereinek térképezése, különböző digitális térképek előállításával.

Elvégzett feladatok

Távérzékelt adatok feldolgozása és integrálása, tematikus rétegek készítése.

Alkalmazott technológiák

Végtermékek

A légi felvételezésekből származó adatok segítségével különböző tematikus térképek:

 • Nyitottság
 • Fagyzug
 • Lefolyástalan területek
 • Lejtőkategóriák
 • Kitettség kategóriák
 • Tengerszint feletti magasság
 • Fajtaösszetétel
 • Biofizikai indexek (NDVI, SAVI, MSAVI, EVI, NDMI)
 • Borítottság
 • Parcella lehatárolás
 • Sorfolytonosság
 • Tőkehiány

A tematikus térképek alapján komplex termelésoptimalizáló modell előállítása valósult meg, mely a meglévő információk (térképi állományok) aktualizálása mellett az addigiak során nem ismert információkat is hasznosította, integrálta és a termelő oldaláról egyértelműen értékelhető formába öntötte. Segítve ezzel a hatékonyabb döntések meghozatalát.

Miért érte meg? Miért ad többet a távérzékelt adat?

A végtermékek előállításával rövid távon jelentkező előnyök:
 • A tőkehiányos sorok, ültetvények detektálásával nagyobb biztonsággal valósítható meg a termelés felügyelete, és pontosabban lehet következtetni az éves termés alakulására.
 • Az egyes termőhelyek pontos lehatárolásával, valamint az ott jellemző talajtani, domborzati (lejtőkategória, talajféleség, kitettség), időjárási (fagyzug, csapadék) adatok és fontos biofizikai jellemzők (pl. NDVI, SAVI, NDMI, MCARI stb.) digitális térképeken való megjelenítésével növelhető a termelés hatékonysága.
 • Ezen túlmenően nagyobb biztonsággal valósítható meg a termelés optimalizálása (pl. trágyázás, talajművelés, fitotechnikai munkálatok pontosabban tervezhetőek).
A hosszú távon jelentkező előnyök:

Az új adatállomány birtokában

 • precízebben és megalapozottabban tervezhető új ültetvények kivitelezése (területválasztás pl.: kitettség, lejtőkategória, fagyzug alapján) és
 • a meglévő szőlőtermő területek esetleges struktúraváltása (újfajta kiválasztása, telepítése), vagyis
 • a termőhelyek hosszú távon való optimalizálása (megfelelő helyre, megfelelő szőlőfajta kerüljön a megfelelő termelés kivitelezésével).
 • az operatív működtetés/művelés tervezhetősége miatt a gazdaság működési költségei csökkenni fognak, a folyamatai átláthatóvá és tervezhetővé válnak
 • a termőhely ingatlanértékét megnöveli a termőhely aktuális állapotát részletesen bemutató adatcsomag, különösen akkor, ha historikus adatsor is épül rá (pl. a művelés lépéseiről)

Vélemény, hozzászólás?