Így látja a világot a magasból a debreceni cég – a Dehir.hu interjúja

Debrecen legolvasottabb online hírportálján, a Dehir.hu oldalon jelent meg interjú Tomor Tamással, cégünk egyik tulajdonosával! Nagy büszkeség ez számunkra, hiszen debreceni cégként fontos számunkra a helyi kötődés, a város fejlődésében való aktív részvétel.

Dehir: Hogyan és milyen technikával dolgoznak? És hol lehet a fotóikat, térképeiket használni?

Tomor Tamás: A légi felmérések története az első világháborúig nyúlik vissza, amikor már voltak elég fejlett képalkotó műszerek és ezek hordozására szolgáló repülőeszközök (léghajók, repülőgépek) is, és nem utolsósorban volt a felmérésekre igény (a háborúban az ellenség állásainak kikémlelése). Azóta minden tekintetben rengeteget fejlődött a légi távérzékelés, ma már sokféle érzékelővel készíthetünk felmérést a levegőből – ezek egyike a lézerszkenner, ami légi geodéziai felmérésekre kifejlesztett eszköz. Ma már kizárólag digitális alapon működő berendezéseket alkalmazunk, a felmérések eredménye így mindig valamilyen adatbázis lesz, aminek méretei miatt a mostanában gyakran hallható „big data” kategóriába tartozik.

A cégünk ilyen eszközökkel rendelkezik, nagy területeket térképezünk itthon és külföldön egyaránt. De nemcsak az adatok előállításával foglalkozunk; a csapatunk egy része a Debreceni Egyetemen dolgozik, így intenzíven kutatunk és fejlesztünk különböző adatalapú alkalmazásokat, ami a gyakorlati élet különböző részein használható fel. Mindenki használ térképeket, ami alapvetően a tájékozódásunkat segíti. A mi esetünkben sincs ez másként; a különböző szakterületen felmerülő kérdésekre adunk válaszokat, például mezőgazdaság, erdészet, közigazgatás, energetika, közlekedés, közműszolgáltatás, vízgazdálkodás – hogy csak néhány példát említsek. Ott vagyunk mindenhol, ott is ahol nem is látszunk: például ha este valaki popcornt pattogtat a Netflix legújabb sikerfilmjéhez, nem lehetetlen, hogy pont a mi szolgáltatásunk alapján méregtől mentesített kukoricát fogyasztja.

Dehir: A köznyelvben még nem mindenki számára egyértelmű, mi is az az ortofotó. Miben más, mint az egyszerű fényképek? Milyen technikai háttér szükséges az előállításukhoz?

Tomor Tamás: Először is ezeket a képeket nagy magasságból (1000-3000 méterről) és nagy sebességgel közlekedő repülőgépből készítjük, ezért nagy teljesítményű kamerákra van szükség, melyeket speciálisan erre a feladatra fejlesztettek ki. Hihetetlenül nagy mennyiségű képi adat keletkezik, amit tárolni szükséges; pár óra alatt akár 1 terabyte méretű nyersanyag is összegyűlik.

Különleges továbbá, hogy a műszereink pontosan 90 fokos szögben készítik a felvételeket, egymáshoz képest nagy átfedéssel, ami miatt utólag akár ún. sztereo-kiértékelést is lehet végezni rajtuk. És végül, de nem utolsósorban: a fotók 2 dimenzióban készülő képek, amit valahogy „össze kell hozni” a valós környezet 3 dimenziós jellegével. Elég, ha csak egy épület nyeregtetőjének felületét vesszük példának; ha fentről készült fotón megmérjük, akkor nem ugyanazt a területértéket kapjuk, mintha a tetősíkokat egyenként lemérnénk. Ezeket a felszíni alakzatokból eredő torzulást ki kell küszöbölni a felvételekből, amit egy speciális felszínmodell segítségével tudunk elvégezni.

Dehir: Mitől különleges ez a technika? Jól sejtjük, attól, hogy valaki drónt küld a táj fölé, még aligha fogja tudni ezeket az információkat begyűjteni?

Tomor Tamás: Így van, egy drón jóval alacsonyabb teljesítményre képes – legalábbis egyelőre. Mi nagy magasságban dolgozunk, így természetesen többet is láthatunk, mint egy alacsonyan repülő drón. Ezen kívül nagy pontosságú mérőműszereink vannak, amit egy drón nem képes hordozni és kezelni. Végül, de nem utolsósorban: nagyon komoly és bonyolult adatfeldolgozási technológiáink vannak, itt nem egyszerű fotó-utófeldolgozásról van szó, hanem akár napokig, hetekig eltartó szisztematikus gyártási folyamatokról. Ezek eredménye lehet egy nagy pontosságú térkép, amin minden mérés valós eredményt fog adni.

Dehir: Mire használhatók a légi lézerszkennerrel készített térképek? Hol lehet ezeket hasznosítani?

Tomor Tamás: Több olyan szakterület létezik, ahol valamilyen geometriai adatra támaszkodik a döntéshozatal. Tipikusan ilyen az ingatlanfejlesztés, hiszen a talajfelszínhez képest kell megépíteni egy épületet, vagy lefektetni egy vezetéket a felszín alá és ezek a tevékenységek földmunkával (is) járnak. Nem mindegy azonban, hogy ez mekkora mértékű, így pontosan ismerni kell a felszín geometriáját. Tipikusan terepi geodéziai felmérésekkel szokták ezeket az adatokat előállítani, bizonyos esetekben azonban (például autópálya építésnél) ez a munkaterület méreténél fogva nem gazdaságos és az időigénye miatt sem járható út. Sokszor előfordul az is, hogy a terepfelszín tagoltsága, vagy növényzettel fedettsége miatt nem alkalmazható más eljárás, mint a légi szkennelés. A hozott példán kívül rengeteg alkalmazási területe van az energetikától a környezetvédelemig, de említhetem a várostervezést, vagy akár a bányászatot is.

Dehir: Részletes képet tudnak adni például a háztetők alakjáról, burkolatáról, de a kémények, klímaberendezések adatbázisát is el tudják készíteni. Mi a helyzet a személyiségi jogokkal? Nem kell tartanunk attól, hogy „mindent” látnak?

Tomor Tamás: A felmérések nem személyiségi vonatkozásúak, hiszen mindössze a környezetben szabad szemmel is látható naturális információkat gyűjtjük. Ezeket akár a városokban sétálva is megszerezheti bárki, legfeljebb nem ennyi idő alatt. Műholdakról tőlünk függetlenül már több évtizede folyamatosan készülnek egyre részletesebb felvételek, amikre fontos döntéseket alapoznak.

Légi felméréseket szigorú törvényi keretek között lehet végezni, állandó hatósági kontroll alatt. A vállalkozásunk minden hatályos hazai és nemzetközi előírásnak megfelel, minden szükséges hatósági tanúsítvánnyal rendelkezik. 2021-től már NATO kompatibilis biztonsági minősítünk is van, ami nagyon magas biztonsági kategóriát jelent.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a légi felmérésekből származó információ rendkívül hasznos a társadalom működése szempontjából, ami mindenkinek egyformán hasznára válik. Példaként említhetem a csapadékvíz-elvezetési hálózat megtervezését és működtetését, amit jelentős mértékben megkönnyít egy légi felmérés, hiszen ezekre az adatokra alapozva lehet pontosan megtervezni a hálózatot. A kéményekre vonatkozó információk tűzbiztonság és levegőminőségi szempontból szintén közérdekűek. Egészségvédelmi szempontból pedig például jelentős az azbeszt tetők felmérésére vonatkozó szolgáltatásunk, de hasonlóan hasznos a parlagfű detektálási projektünk, illetve adatokat tudunk szolgáltatni az illegális hulladéklerakó helyek felderítéséhez is.

Dehir: A közigazgatásban mellett akár a sportban is szerepet játszhatnak a cég térképei. Hogyan?

Tomor Tamás: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2021-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel, akik a tájfutó rendezvényekre a korábbiakban is rengeteg térképet készítettek. Az Envirosense Kft. ezekhez biztosít nagy pontosságú légi felmérésből származó adatokat, ezáltal a versenyzők terepi tájékozódási képessége jelentősen megnő, de nem utolsósorban a szervezők előzetes munkaráfordítása jelentősen csökken. Összességében a sportélmény növekszik, a rendezvények színvonala és ezáltal a presztízse nagy mértékben megnő. Hasonló együttműködéseket tervezünk több más országos szervezettel is a közeljövőben.

Dehir: Az országban (vagy akár a nagyvilágban) összesen hányan foglalkoznak ezzel a területtel?

Tomor Tamás: A mi tevékenységünk elég speciális, ezért kevés szereplő dolgozik ezen a piacon. Természetesen itt is működik a verseny. Ebben az iparágban az tud versenyelőnyt kialakítani, aki képes napról napra új innovációkkal előállni és képes az előállított adathalmazokat a hétköznapi problémák megoldására átalakítani. Nálunk nagyon magas a K+F tevékenység aránya (az összes aktivitásunk körülbelül 50 százaléka), aminek köszönhetően évről évre növekszik a vállalat mérete és talán a jelentősége is.