EnviMAP© Temető szolgáltatás

Mit tud pontosan?

A szolgáltatás egy online elérhető térképi felület, amin megjelenítjük a temetőről és annak közvetlen környezetéről készült légi távérzékelt adatokat, valamint a temetői objektumok és egyéb tereptárgyak vektoros térképi ábrázolását és azokhoz kapcsolt leíró információkat. A felületen található térképi adatok EOV koordináta-rendszerben, metrikus alapon vannak megjelenítve. Az objektumokhoz kapcsolt adatok relációs adatbázisban vannak tárolva. Minden térképi objektum egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az objektumokhoz kapcsolt adatsorok korlátlan mértékig bővíthetők, más adatrendszerekből, nyilvántartásokból adatkapcsolat létrehozható. A szolgáltatás 7/24 üzemben működik, emberi közreműködéstől független üzemel, felhő alapon működik, de az adattárolás fizikailag az Envirosense Hungary Kft. saját üzemeltetésű szerverein valósul meg. A szolgáltatás informatikai biztonságáért, az adatok tárolásáért társaságunk felel, ehhez megfelelő informatikai infrastruktúrával rendelkezünk.

A szolgáltatás alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy egyszerűen kezelhető, közérthető online térképi felületen jelenítjük meg mindazokat az adatokat, amelyek egy temetőhöz kapcsolódva előfordulhatnak. Ezáltal egyszerűen kereshetők, szűrhetők, megjeleníthetők lesznek akár az üzemeltetésért felelős szakember, akár egy érdeklődő látja a település honlapján. A temetőhöz köthető információk nem papír alapon tárolódnak, ezáltal rugalmasabb, gyorsabb és egyszerűbb lesz az adatkezelés (pl. érdeklődések kezelése, ügyfél tájékoztatás).

A szolgáltatás két hozzáférési szinten működtethető:

  • a temetőt üzemeltető szervezet (önkormányzat, temetkezési vállalat) számára mélyebb adattartalommal feltöltött, több funkcióval rendelkező funkcionalitás
  • publikus modul, amin keresztül a lakosság juthat nyilvános információkhoz (pl. megváltási idő, fotódokumentáció), vagy akár alkalmas lehet egyedi szolgáltatások kiajánlására is (pl. egyedi sírgondozás).

A térképi felületen megjelenített adatok köre: RGB színes ortofotó (repülőgépről, vagy UAV eszközről készített nagy felbontású ortofotók)

– légi lézerszkennerrel készített valós domborzati és magassági térképek (opcionális lehetőség)

– temető alaprajzok és tervlapok (opcionális lehetőség)

– temetőben található objektumok pontos határvonala, valamit azokhoz tartozó geometriai adatok (hossz, terület):
sírok, épületek, fák, utak, parkolók, közművek, kerítés, zöldfelületek,
virágkertek, kutak és víznyerő-helyek, hulladéklerakók, sírokról készült fotók

– a sírokhoz kapcsolt temetőkönyvi adatok (név, születés/elhalálozás időpontja, temetés időpontja, megváltás időszaka, kapcsolattartó stb.)

– terepi felmérés során bemért egyéb adatok.

Az ortofotót és a sírokról készült fotókat évente minimum egy alkalommal frissítjük új terepi felmérés keretében. A felmérés időszakát ügyfeleinkkel közösen egyeztetjük. Igény esetén évente több alkalommal is elvégezzük a felmérést (pl. Anyák napja, Mindenszentek ünnepe). A publikus modulban szabadon megválasztható az elérhető adatok köre, amelyet a temető üzemeltetőjének kell meghatároznia.

Az EnviMAP Temető szolgáltatás a Memorial Szoftverrel jelenti a tökéletes megoldást, egy olyan évtizedes informatikai problémára, mellyel a temetőket üzemeltető vállalkozások, valamint a temetkezési szolgáltatók számára egyszerűbb, átláthatóbb nyilvántartást és számos üzemeltetési feladathoz kapcsolódó számítógépes támogatást biztosít.

Szolgáltatásunkat megtekintheti Báránd település honlapján (barand.hu) a Községünk/Temető térkép menüpont alatt!