GeoRisk döntéstámogató rendszer – műhold alapú ágazati támogatás biztosítási ágazatban

Az Envirosense Kft. kiváló partner volt, határidőben, a kért minőségben kaptunk meg minden számunkra szükséges adatot.. 

Sárkány Zoltán – Autotal Kft.

Az ügyfeleink véleménye a szolgáltatásról

Milyen problémára keresett megoldást?

A mezőgazdaságban használható műholdas megfigyelések és azok értékelése, a műholdas megfigyelésen alapuló adatfeldolgozás egyre fontosabb a biztosítási ágazatban, hiszen mind a biztosított mezőgazdasági vállalkozók, mind a biztosító érdeke a pontos kárfelmérés, majd a keletkezett károk kompenzálása. Az Envirosense Kft. által nyújtott adatszolgáltatás révén ez teljes mértékben lehetővé vált.  

Megkapta tőlünk a keresett megoldást?

Minden olyan információ, adat, mely a biztosítási szakmában számunkra szükséges, korábban nem vagy csak nagyon korlátozottan volt elérhető, mára hétköznapi gyakorlat részévé vált. A biztosítási szakmában tevékenykedő társaságunk olyan szakmai magabiztosságra, háttértudásra tett szert az Envirosense Kft-vel való együttműködésnek köszönhetően, amely nélkül lényegesen magasabb kockázatot vállalva tudnánk csak dolgozni. Korábban nagyon durva becsléseken alapulva kellett bizonyos döntéseket meghozni, ezek mára világos, egyértelmű, pontos háttér információk birtokában születnek.

Meg volt-e elégedve az Envirosense Kft-vel? Hogyan tudná jellemezni az adott szolgáltatást?

Az Envirosense Kft. kiváló partner volt, határidőben, a kért minőségben kaptunk meg minden számunkra szükséges adatot.

Hogyan tudná számszerűsíteni a társasággal való együttműködést?

A mi szakmánk egyik legfontosabb alapja a helyes kockázatbecslés. Ez minden szereplő érdeke. A kockázataink csökkentése megalapozottabbá teszi döntéseinket, kiszámíthatóbbá válik a biztosítási piac minden szereplőjének magatartása, mindez pedig akár néhány éves távlatban is forintosítható anyagi hasznot hoz társaságunknak, miközben az erkölcsi siker sem marad el.

Miben tudta lemérni az eredményességet, miután beszerezte az Envirosense szolgáltatását?

Döntéseink meghozatalakor számos tényezőt kell figyelembe vennünk, rendkívül széles háttértudásra kell támaszkodnunk a mezőgazdasági biztosítási károk kifizetésekor, mind azt megelőzően a valós károk felmérésekor. Az Envirosense kft. által nyújtott műholdas adatfeldolgozási szolgáltatás révén a károk felmérése és az okozott károk nagyságának kiszámítása a korábbi durva becslések helyett mára pontosabbá, megalapozottabbá vált

Van-e további hozadéka az Envirosense Kft-vel való együttműködésnek?

Döntéseink meghozatalakor számos tényezőt kell figyelembe vennünk, rendkívül széles háttértudásra kell támaszkodnunk a mezőgazdasági biztosítási károk kifizetésekor, mind azt megelőzően a valós károk felmérésekor. Az Envirosense kft. által nyújtott műholdas adatfeldolgozási szolgáltAz eddigieken túlmenően jól kimutatható hasznot jelent a gyorsaság. Egy – egy nagy területre kiterjedő, akár több tucat biztosítottat is érintő káresemény bekövetkezését követően fontos a károk gyors, mielőbbi, a lehető legnagyobb hatékonyságú felmérése. Korábban erre kizárólag a személyes, időben akár elhúzódó terepi bejárás esetén volt lehetőség. A műholdas adatelemzés során azonban ez a munka is meggyorsult, tervezhetőbbé, pontosabbá, gyorsabbá vált. A hatékony kárfelmérés pedig a biztosítási piac minden szereplőjének elemi érdeke. Technológia és szemléletváltás zajlik a mezőgazdasági biztosítási piacon, melynek döntéstámogató adatszolgáltatási szegmensében kiemelt szerep jut az Envirosense Kft-nekatás révén a károk felmérése és az okozott károk nagyságának kiszámítása a korábbi durva becslések helyett mára pontosabbá, megalapozottabbá vált.

Dolgozna –e jövőben is együtt az Envirosense Kft-vel?

Az Envirosens Kft-vel való közös munka a korábbitól eltérő gondolkodást, más szemléletet igényel, viszont beigazolódott a közös munka során, hogy hatékony az együttműködésünk, így a jövőben is szívesen dolgozunk ezzel a céggel.