Városperemi területek vizsgálata távérzékeléssel

A városperemi területeken a fenntartható gazdasági fejlődést és a biológiai sokféleség megőrzését egyaránt célozza az EDC Debrecen Nonprofit Kft. PROSPERA (PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas) c. nemzetközi INTERREG EUROPE projektje. Az olasz, belga, görög, svéd és magyar partnerek közreműködésével megvalósuló projektben cégünket egy helyi akcióterv kidolgozását megalapozó tanulmány elkészítésére kérte fel az EDC.

A tanulmány célja a távérzékelt adatok alkalmazhatóságának vizsgálata volt a városperemi területek állapotának elemzésére, változások értékelésére, illetve az esetleges fejlesztési lehetőségek feltárására. Kijelölt mintaterületek vizsgáltuk a beépített területek és a zöld felületek arányának változását, a vizes élőhelyek visszaszorulását, a városperemi területek fejlettségi szintjét. A számunkra is izgalmas és kihívásokkal teli projekt érdekes eredményeket hozott, amelyek közül is kiemelkedik a beépített területek változása Debrecenben. Ennek szemléltetésére a legalkalmasabb eszköz a térképi megjelenítés, amelyen a növekedést a piros szín jelez.