DMJV Szabályozási terv

Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata 2020 tavaszán elkötelezte magát, hogy városüzemeltetési feladatait és a város környezeti folyamatait átláthatóbbá teszi, döntési mechanizmusait digitális eszközökkel és pontosabb információkkal támogatja. A távérzékelés és a térinformatika kiváló alapot nyújt ennek a célkitűzésnek az eléréséhez, amelynek első lépése a város Szabályozási Tervének dinamikus webes megjelenítése, illetve az Envirosense információs termékeivel történő kiegészítése.

A fejlesztés során kiemelt szempont volt:

  • hogy a korábbi webes felülethez képest a megjelenítés jobban igazodjon a felhasználói igényekhez,
  • a térképi adatok naprakészek és dinamikusan frissíthetőek legyenek,
  • az információk lekérdezésének válaszideje lerövidüljön,
  • különböző felhasználói szintek eltérő jogosultságokkal rendelkezzenek,
  • a jelmagyarázat a térképi felülettel integrált legyen.

A fejlesztés hozzájárul a modern kor kihívásaihoz és Debrecen Város digitalizációjához. Előnye továbbá, hogy keretrendszerben valósult meg, így bármikor frissíthető, további információkkal és térképi tartalmakkal kiegészíthető.

A szabályozási terven kívül innovatív térképi megoldásokat is tartalmaz, mint például a felszín- és domborzatmodellek.

A rövid válaszidejű lekérdezések és az átlátható térképi termékek jelentősen segítik a Főépítészi Iroda és a Városfejlesztési Főosztály mindennapi feladatait. A nagy felbontású ortofotók alapján könnyen azonosíthatók a keresett földrajzi információk.

A felszín- és domborzatmodellek felhasználásával a lefolyási és csapadékelvezetési viszonyok is elemezhetők.

A háttéradatok, ortofotók és domborzati fedvények időszakos frissítése lehetőséget biztosít a környezeti változások (pl. beépítettség növekedése, zöld felületek változása) elemzésére, monitoringjára, beavatkozások és akciótervek kidolgozására.

A webes megjelenítés a lakosság tájékoztatását is lehetővé teszi.