Debrecen városperemi területeire vonatkozó távérzékelési és adatfeldolgozási, illetve elemzési feladatok elvégzése

Az Envirosense által elkészített tanulmány fontos megállapításokat tartalmazott Debrecen zöldterületeinek méretéről, az utóbbi 30 évben a területhasználatban lezajlott változásokról. Bizonyos adatokat fel is használtunk indikátorok meghatározásához a városfejlesztési stratégia kidolgozásával kapcsolatban. 

Probléma leírása

A városperemi területeken megjelenő természeti örökség védelmét és népszerűsítését célzó
regionális politikák fejlesztését célozza az EDC Debrecen Nonprofit Kft. PROSPERA (PROmoting
Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas) nemzetközi
INTERREG projektje. Az olasz, belga, görög, svéd és magyar partnerek közreműködésével
megvalósuló projektben cégünket egy helyi akcióterv kidolgozását megalapozó tanulmány
elkészítésére kérte fel az EDC.

Alkalmazott technológia

  • Légi lézerszkennelés és ortofotó készítés
  • Landsat és Sentinel optikai műholdfelvételek 1990-től 2021-ig
  • térinformatikai elemzések, riportok

A felmérés helyszíne és időpontja

  • A műholdfelvételek esetében Debrecen teljes közigazgatási területe, összesen 461 km2-en, 1990-2021 között elérhető felvételek
  • Légi adatok esetében két kijelölt, kisebb debreceni mintaterületen, összesen 33,1 km2-en, Időpont: 2021. július 13. és október 20. között

Végtermék

  • különböző tematikus térképek
  • összetett térinformatikai elemzések
  • részletes tanulmány és dokumentáció a helyi akcióterv megalapozásához

Az ügyfeleink véleménye a szolgáltatásról

Milyen problémára keresett megoldást?

A PROSPERA projekt akcióterületi tervének elkészítéséhez szükségünk volt a Debrecen városperemi területeire vonatkozóan távérzékelési és adatfeldolgozási, illetve elemzési feladatok elvégzésére (tanulmány).

Megkapta tőlünk a keresett megoldást?

Igen, maradéktalanul.

Meg volt-e elégedve az Envirosense Kft-vel? Hogyan tudná jellemezni az adott szolgáltatást?

Igen. Magas szakmai színvonalú, precíz, határidőre elvégzett szolgáltatást nyújtanak.

Milyen javaslatot adna a szolgáltatásunk további tökéletesítéséhez?

Igazából maradéktalanul meg voltunk elégedve. Felmérés, tanulmány, ill. egyéb dokumentum készítése esetén mindenképpen szükséges egy egyeztetés annak véglegesítése előtt, a megrendelő igényeinek való megfelelés érdekében. Esetünkben azonban ez megtörtént.

A terepi felmérés távérzékelt adatokból kinyert információk értelmezésében nagy segítséget adhat, különösen olyan témakörökben, melyek társadalmi folyamatokhoz köthetőek.

Hogyan tudná számszerűsíteni a társasággal való együttműködést?

A PROSPERA projekt kapcsán műholdas adatfeldolgozás történt Debrecen közigazgatási területére, 461 km2-re vonatkozóan. Két mintaterületen végzett az Envirosense légi lézerszkennelt adatokból és digitális ortofotókból adatfeldolgozást. A két mintaterület összmérete 33,1 km2 volt.

Visszatérne-e az Envirosense Kft-hez akár más típusú igénnyel?

Igen, feltétlenül.