Végéhez ért a szúbogár kártétel térképezéshez kapcsolódó EUREKA projektünk

Lezárultak az erdészeti szúbogár-kártétel térképezésére irányuló, „Multiszenzoros távérzékelésre alapozott képfeldolgozási módszer kidolgozása a szúbogarak erdészeti kártételének azonosítására” című EUREKA projektünk szakmai feladatai. A projekt keretében arra kerestük a választ, hogy hogyan lehet különböző távérzékelési módszerekkel lehatárolni a szúbogarak révén fertőzött területeket, illetve van-e lehetőség a fertőzés korai stádiumú azonosítására, így az állomány megmentésére.

Az erdészeti szakemberek az erdők egészségének, a fák gazdasági értékének megtartására törekednek. A kifejlesztett módszerünk segítségével értékes információt nyújtunk az erdészeti ágazat és az erdőkkel foglalkozó valamennyi érintett számára a szúbogárral való fertőzöttség mértékéről, hiszen térképezési módszereinkkel azonosítjuk a szúbogarak kártételét, még abban a korai fertőzöttségi fázisban, amikor a védekezés az egyes fertőzött fagyedek egyenként történő kitermelésével megvalósítható és ezáltal a bogarak továbbterjedése megakadályozható. Az erdőgazdálkodók és természetvédelmi szakemberek a projekt eredményével speciális támogatást kaptak a szúbogarak elleni védekezési feladatok előkészítő döntéseinek megtételéhez. Ezen túlmenően, előremutató módszertanunkkal a kitermelendő fák tömegének becsléséhez is információt biztosítunk a kitermelés-tervezés hatékonyságának növelése érdekében.


A hazai és németországi mintaterületeken értékelt vizsgálati módszerek alkalmasnak bizonyultak a szúbogár kártétel nagy kiterjedésű területeken történő azonosítására, ezzel lehetőséget tudunk biztosítani a védekezési beavatkozások korai tervezésére és megvalósítására. Szolgáltatásunkkal a jövőben a hazai erdőgazdálkodókon túl a külföldi érdekelteket is támogatni kívánjuk.

A kialakított szolgáltatásról bővebben: