Category Archives: esettanulmányok

Szeizmikus kutatási terület térképezéséhez nagy pontosságú terepmodell előállítása

  ” A légi lézerszkennelt (LIDAR) technológiával készített terepmodell alkalmazásával gyorsabb, olcsóbb és pontosabb lett a tervezési folyamat. Csökkent a kiadásunk, nőtt a bevételünk, minden szempontból jól jártunk. “ Hasillo Gergely – Acoustic Geophisical Service KFT Probléma leírása A  geofizikai terepi mérések tervezése, előkészítése és kivitelezése nehezen kivitelezhető a terep pontos ismerete nélkül. A jelenleg elérhető […]

Fatömegbecslés erdészeti területeken

A projektben alkalmazott módszerrel a terepi mérések többsége kiváltható, így jelentős költségmegtakarítás érhető el Steicher György, ügyvezető – Pannónia Kft Probléma leírása Erdőállományban található faegyedek dendrometriai paramétereinek pontos mérése rendkívül költséges, a szakember hiány miatt határidőre nehezen kivitelezhető.A jelenleg hozzáférhető erdészeti adatbázisok megbízhatósága nagyon változó, a klasszikus becslésen alapuló terepi mérések jelentős szubjektív hibával terheltek. […]

Azbeszt tetőfelületek azonosítása

Városi területeken az egészségre ártalmas azbeszt tetőfelületek azonosítása és az érintett tetők geometriai paramétereinek meghatározása. Célok Városi területeken az egészségre ártalmas azbeszt tetőfelületek azonosítása és az érintett tetők geometriai paramétereinek meghatározása. Feladatok Az azbeszt tetővel rendelkező épületek azonosítása, a tetősíkok kiterjedésének, lejtésének, tájolásának, valamint a tetőgerinc hosszának meghatározása a távérzékelt adatok felhasználásával. A szükséges légi […]

Burkolattípusok elkülönítése és csapadékvíz-befogadóképesség térképezése

Városi területek felszínborítási típusainak elkülönítése (a zöld területek, burkolattal nem rendelkező és mesterséges burkolatú területek) valamint a csapadékvíz elvezető árkok modellezése, csapadékvíz befogadóképesség megállapítása. Célok Városi területek felszínborítási típusainak elkülönítése (a zöld területek, burkolattal nem rendelkező és mesterséges burkolatú területek) valamint a csapadékvíz elvezető árkok modellezése, csapadékvíz befogadóképesség megállapítása. Feladatok Nagy felbontású, multispektrális légifelvételek valamint […]

3D épülemodellek előállítása, ingatlan-vagyon kataszteri monitoring

A városi környezet légi eszközökkel való térképezése, az épületek 3D modelljeinek előállítása építésfelügyeleti ellenőrzésekhez, illetve egyéb városfejlesztési folyamatokhoz. Célok A városi környezet légi eszközökkel való térképezése, az épületek 3D modelljeinek előállítása építésfelügyeleti ellenőrzésekhez, illetve egyéb városfejlesztési folyamatokhoz. Feladatok Légi lézerszkenneres és RGBN mérőkamerás nadír vagy oblikus felmérés végrehajtása, az előállított adatokból az épületek leválogatása és […]

Szőlőterületek térképezése légi távérzékelési technológiák segítségével

Szőlő- és bortermelés optimalizálása, hatékonyabb döntéstámogatás megvalósítása a termelésben, szőlő termőhely környezeti paramétereinek térképezése. Felvételezés célja Szőlő-bor termelés optimalizálása, hatékonyabb döntéstámogatás megvalósítása a termelésben, szőlő termőhely környezeti paramétereinek térképezése, különböző digitális térképek előállításával. Elvégzett feladatok Távérzékelt adatok feldolgozása és integrálása, tematikus rétegek készítése. Alkalmazott technológiák légi hiperspektrális technológia légi lézerszkennelés (LiDAR) technológia digitális mérőkamerás technológia […]

GeoRisk döntéstámogató rendszer – biztosítási ágazatban műhold alapú ágazati támogatás

“A mezőgazdasági biztosítások piacán különösen nagy jelentősége van a helyes kockázatbecslésnek. Ennek alapját kiterjedt vizsgálatokkal létrehozott alapadatok révén lehet megteremteni. A károk bekövetkezésekor pedig a kárrendezéskor minden érintett fél elemi érdeke, hogy a kifizetés valós, hiteles és ne becsült adatok alapján történjék.” Bordás Imre – mezőgazdasági biztosítási csoportvezető, Generali Biztosító Zrt. Probléma leírása Mezőgazdasági területen […]