Envirosense
hu | en

Esettanulmány

Vadkárral és belvízzel érintett mezőgazdasági területek azonosítása

Vadkárral és belvízzel érintett területek beazonosítása légi hiperspektrális felvételek és ortofotók alapján, mezőgazdasági területeken.

Erdészeti alkalmazások fejlesztése távérzékelt adatok használatával

Erdőrészletek fafajösszetételének meghatározása, ezen belül az invazív fafajok kiszűrése és a beteg faegyedek detektálása.

Szőlőterületek térképezése légi távérzékelési technológiák segítségével

Szőlő- és bortermelés optimalizálása, hatékonyabb döntéstámogatás megvalósítása a termelésben, szőlő termőhely környezeti paramétereinek térképezése.

3D épülemodellek előállítása, ingatlan-vagyon kataszteri monitoring

A városi környezet légi eszközökkel való térképezése, az épületek 3D modelljeinek előállítása építésfelügyeleti ellenőrzésekhez, illetve egyéb városfejlesztési folyamatokhoz.

Burkolattípusok elkülönítése és csapadékvíz-befogadóképesség térképezése

Városi területek felszínborítási típusainak elkülönítése (a zöld területek, burkolattal nem rendelkező és mesterséges burkolatú területek) valamint a csapadékvíz elvezető árkok modellezése, csapadékvíz befogadóképesség megállapítása.

Azbeszt tetőfelületek azonosítása

Városi területeken az egészségre ártalmas azbeszt tetőfelületek azonosítása és az érintett tetők geometriai paramétereinek meghatározása.

Fatömegbecslés erdészeti területeken

Erdőállományban található faegyedek pozíciójának, magasságának azonosítása távérzékelt adatok felhasználásával, valamint ezekből (statisztikai összefüggések ismeretében) a vizsgált állomány fatömegének meghatározása.