Milyen problémákra adhat választ?

  • A csapadékvíz terhelés tervezésének hatékony eszköze
  • Árvízi kockázatbecslés és villámárvizek kezeléséhez alapadat szolgáltatás
  • Önkormányzati feladatok hatékonyabb megvalósításának támogatása
  • A felszíni burkolat típusának, érdességének, a lejtő és lefolyás viszonyok, valamint a mikrodomborzat mélyreható ismerete
  • Ingatlan szintű csatornaterhelés modellezése
  • Az árok- és csatornahálózat fejlesztésének támogatása
  • Vízkár-elhárítási tervek elkészítésének megalapozása
VISSZA

városi vízrendezés