Az ortofotó ránézésre egy közönséges fényképre hasonlít, ami azonban mellőzi annak minden geometriai torzulását, egységes méretaránnyal rendelkezik, ami lehetőséget nyújt, hogy rajta pontos méréseket végezzünk el. Ortofotó-térképnek is nevezhetjük, mivel földfelszín merőleges (ortogonális) leképzéséről van szó.

A különböző digitális középformátumú mérőkamerák kiválóan alkalmasak nagyfelbontású légi felvételek készítésére, melyek nagy pontossággal illeszkednek a felvételezett területek valóságban való elhelyezkedéséhez (x, y, z koordináták). A 4 csatornás felvételezések lehetővé teszik, hogy a szokásos RGB színeken kívül az infravörös tartományba is betekintést nyerjünk.

A nagy átfedésű légifelvételekből előállított úgynevezett „true ortofotók” lehetőséget nyújtanak arra, hogy beépített, vagy sűrűn beépített területek épületeinek árnyékoló, kitakaró hatása, perspektivikus bedőlése ne érvényesüljön többek között az azokat körülvevő utak, árkok, járdák, zöld felületek megtekinthetőségében. 

Amennyiben a digitális mérőkamera közös platformon (légijárműben) helyezkedik el egy légi lézerszkennerrel, a LiDAR felmérés és digitális ortofotó készítés szimultán hajtható végre egy repülés alkalmával. Így a felvételezett területről nagy pontosságú digitális felszín- és terepmodell (DTM, DSM) is készül a repülés során, melyek az ortofotók feldolgozásához is felhasználhatók.

A repülési időpont a felvételezés célja alapján határozható meg, mely általában egy tágabb időszakot jelent.  A tényleges repülésre az egyes szenzorok (kamera, GNSS, INS) kalibrálását és beállítását követően a legmegfelelőbb időjárási- és fényviszonyok között kerül sor.

A légi felvételezésekre alkalmas időpontok meghatározásakor követjük a hazai ajánlásokat. Lechner Tudásközpont által kiadott Légifelvételek és Ortofotók Állami Átvételi Szabályzatában megfogalmazott iránymutató ajánlásokat (napállásszög 30° vagy annál nagyobb (április 15-e előtt, lombtalan időszakban készített felvételek esetében 25° vagy annál nagyobb).

A légi ortofotó felvételek kalibrációjához és pontosságának vizsgálatához, minden esetben szükséges terepi adatok felvételezése. 

A légi felvételezés során létrejött végtermékek az átfedő georeferált, ortorektifikált képek (ortofotók) mozaikolásával előállított digitális térképek, melyeknek legfőbb felhasználási területei: 

 • Települési- és környezetinformatikai rendszerekhez alapadat szolgáltatás
 • Településrendezési munkálatok
 • Térképészet, alaptérképek aktualizálása
 • Települési környezetvédelmi, természetvédelmi ellenőrzések
 • Beépítettség vizsgálatok
 • Árvízi elöntések térképezése, árvízvédekezés, műtárgyak ellenőrzése
 • Illegális hulladéklerakók felderítése
 • Felszíni szennyezőforrások felderítése
 • Mezőgazdasági területek felmérése, parcellák lehatárolása
 • Talajok környezeti állapota és annak időbeli változása, talajtérképezés
 • Felszínborítás vizsgálatok, földhasználati térképezés
 • Erdőterületek vizsgálata, egyed szinten is