Envirosense
hu | en

Termékek / Beépített területek

Mind Topográfia Ortofotó Mezőgazdaság Erdészet Beépített területek

Kapcsolódó szolgáltatásainkért klikkeljen ide.


Városi domborzatmodell

Az osztályozott LiDAR pontfelhő talaj osztályának pontjaiból interpolált, a beépített terület domborzatát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Városi felszínmodell

Az osztályozott LiDAR pontfelhő valós felszíni pontjaiból interpolált, a beépített terület növényzetének és épületeinek abszolút magasságát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Városi borított felszínmodell

A digitális felszínmodell és terepmodell különbségeként előállított, a beépített terület objektumainak talajszinttől számított relatív magasságát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Városi terepfelszín magassági pontjai (grid)

A (LiDAR) domborzatmodell alapján generált, alacsonyabb térbeli felbontású (5,10,20 vagy 50 m) a terep magassági értékeit reprezentáló vektoros rácsháló modell.

Városi zöldfelület kataszter

Városi területek vegetációval borított felületeit reprezentáló vektoros vagy raszteres állomány nagy felbontású légi távérzékelt adatok alapján előállítva.

Azbeszt tető kataszter

Légi hiperspektrális és LiDAR adatok alapján komplex képfeldolgozási folyamat eredményeképpen előállított városi azbeszt tető adatbázis.

Tetőkataszter

LOD2 részletességű 3D tetőszerkezet modellek geometriai információkkal (kiterjedés, tájolás, lejtés).

3D épületmodellek (LOD2)

Légi LiDAR adatok és ortofotók alapján előállított CityGML kompatibilis LOD2 részletességű épületmodellek. Az épületmodellek részletes tetőszerkezetekkel reprezentáltak.

3D fotorealisztikus mesh modell

Ferdetengelyű (oblikus) és nadír légifelvételekből fotogrammetriai úton előállított fotorealisztikus 3D textúrázott mesh adat. Városi területeken az épületek homlokzati részei is jól reprezentáltak.

Ingatlanvagyon-kataszter (épület footprintek)

Nagy felbontású légifelvételek és LiDAR adatokból származtatott poligon vektorgrafikus adat, amely az adott területen beazonosítható épületek körvonalait tartalmazza. Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal összevethető.

Felszín borítás kategória térkép

Légi LiDAR és multispketrális légifelvételek alapján objektum alapú képosztályozással előállított felszínborítási kategóriákat tartalmazó vektoros adat. Jellemző osztályok: asztfelt felületek, térkő felületek, gyep, bokros terület, fászszárú vegetáció, víz felületek, egyéb burkolatok

Beérkező sugárzás mennyiség térkép

Városi felszínmodell alapján generált, az adott felületekre, objektumokra beeső globál sugárzás mennyiséget reprezentáló raszteres adat.

Csapadékvíz terhelési térkép

Városi domborzatmodell alapján előállított vektoros adat, amely a felszínborítási adatok és a lejtési viszonyok alapján a csapadékvízek által terhelt és rossz lefolyású területekt jelöli.

Városi fakataszter

Légi LiDAR adatokból előállított vektoros adatbázis. Az egyes faegyedek pontokkal reprezentáltak, az egyedek magassága és lombkorona átmérője attributumként tartozik a pontokhoz. Hiperspektrális adat megléte esetén az egyes egyedek faja is meghatározható és attributumként a pontokhoz rendelhető.

Kritikus magasságú objektumok térképe

Az objektumok relatív magasságát tartalmazó borított felszínmodell és egy a megrendelő által meghatározott magasságú síknak a metszéspontjai vagy poligonjai. Egy adott terep feletti magasság fölé nyúló objektumok térképe.

Távvezeték modellek

A nagy pontsűrűségű LiDAR pontfelhőből leválogatott magasfeszültségű vezetékekre illesztett vektoros vonallánc elemek és modellezett oszlopok. Távvezeték hálózatok tervezéséhez és monitoringjához beépített területeken.

Vízelveztő árkok, csatornák szelvényei

A LiDAR pontfelhő, azon belül is a vízelvező árkok és csatornákra eső talajpontokól előállított kereszt-és hosszszelvények.

Kérdése van?

Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban az címen várjuk érdeklődését.