Az elmúlt évtized műszaki fejlődése hatalmas előretörést eredményezett a távirányítású, automatizált eszközök területén. Talán a legnagyobb fejlődés és a legnagyobb érdeklődés a pilóta nélküli légi járművek (UAV) fejlesztése, illetve alkalmazása területén volt megfigyelhető. A gazdasági nagyhatalmak már régóta önállóan vagy együttműködésben fejlesztik és alkalmazzák saját pilóta nélküli légijárműveiket. Napjainkban már egyre több országban foglalkoznak ilyen repülőeszközök megalkotásával, és a feladatrendszerekbe történő beintegrálásával. 

A drónokat több csoportba soroljuk a maximális repülési idő tekintetében is. Fontos szem előtt tartani, hogy egy bizonyos feladatot az adott eszköz mennyi idő alatt teljesíti. Sík területen tengerszint felett 1000 méterig repülési szempontból optimális körülmények vannak, míg a magashegységekben ugyanannyi repülési időhöz több motorteljesítményre van szükség.

 

Az UAV alkalmazásának előnyei a földi bejárással szemben:

 • Légi felvétel készítése kis és nagy magasságból egyaránt lehetséges
 • Nem, vagy nehezen megközelíthető területekről pontos azonnali információ
 • Azonnal értékelhető adatok
 • Minimális zöldkár

Előny a gépjárművel történő bejárással szemben:

 • Azonnali bevethetőség
 • Kedvező ár
 • Azonnal értékelhető adatok
 • Alacsony magasságú (akár 5-10 méter) repülés

A rendszer jellemzői:

 • Távirányítással vezérelhető (biztonságos)
 • Automatikus repülés (egyszerű kezelés)
 • GPS alapú (előre tervezhető repülés)
 • Élőkép repülés alatt (adatok azonnali elemzése)
 • Gyors készenléti idő 
 • Egyszerű szállíthatóság

Az UAV-k segítségével végzett felvételezések csak jól képzett szakemberek által és a szükséges engedélyek bírtokában valósíthatóak meg biztonságosan. 

Az UAV repülési kampányokat elsősorban az előállítandó végtermékek szerint szervezzük. . Nagy átfedésű repülésekkel lehetőségek nyílik felszíni objektumok pontos 3D modelljének előállítására is.

A végtermékek abszolút geometriai pontosságához és a helyes vetületi rendszerbe illesztéséhez szükséges a repülés ideje alatt, a felvételeken is jól azonosítható terepi kontroll pontok mérése. 

 

A felvételezésekből származó termékek főbb kategóriái: 

 • Állóképek (digitális fotó) georeferálható (kvázi) orthomozaik felvételek
 • Mozgókép (HD minőségű videó és termális videó) akár georeferálható (földfelszínre illeszthető) módon
 • Georeferált multispektrális sávok
 • Termális infravörös videófelvételek (élőképen történő kiértékeléshez)
 • Georeferált termális infravörös felvételek mozaikja

 

Az elkészült felvételek legfőbb felhasználási területei:

 • Havária események térképezése
 • Katasztrófavédelmi és honvédelmi alkalmazások
 • Ipari és energetikai felmérések
 • Környezetinformatikai alkalmazások
 • Mezőgazdasági/szőlészeti/erdészeti alkalmazások
 • Légi régészeti megoldások