A hiperspektrális távérzékelési technológia alkalmazásával nyert felvételek az emberi szem számára láthatatlan tartományban is tartalmaznak információt. Így lehetőség nyílik a látható és közeli infravörös (400-1000nm) tartományban is különböző vizsgálatok elvégzésére. A felvételezés eredménye egy többcsatornás légi felvétel, melyben minden egyes pixel egyedi spektrális tulajdonságokkal rendelkezik (például: más-más spektrális tulajdonságokkal bírnak a különböző fafajok, a beteg és az egészséges növények, a beton és az aszfalt felületek, vagy éppen az azbeszt pala- és cseréptetők), így ezek spektrálisan elkülöníthetővé válnak egymástól.

A hiperspektrális érzékelők által szolgáltatott adatok mennyisége és komplexitása rendkívül nagy, ezért elemzésük speciális hardware, szoftver eszközhátteret, illetve humán szaktudást igényel.

Hiperspektrális felvételezés csak nappal megfelelő napállás szög mellett, valamint időjárási feltételek között végezhető el. A felvételek elő- és utófeldolgozásával különböző tematikus térképek állíthatóak elő, melyek szintén pontos geometriai információkkal rendelkeznek, vagyis vetületi rendszerbe illesztettek és abban kezelhetők. A terepi mintavételezés (referencia pontos, kalibráló mérések) a hiperspektrális légi kampány fontos és elengedhetetlen része.

Az előfeldolgozott hiperspektrális felvételek, mint termékek négy feldolgozottsági szinten állnak rendelkezésre a megrendelő számára.

Előfeldolgozott hiperspektrális felvétel szintek

L0

Nyers adat

L1A

Radiometriailag korrigált felvétel

L1B

Geometriailag korrigált felvétel

L2

Atmoszférikusan korrigált felvétel

 

Az előfeldolgozott felvételek további, specializált elemzésével és osztályozásával magasabb szintű adat (pl.: tematikus térképek) készíthető. Az osztályozott felvételek esetében az előzetesen meghatározott földhasználati kategóriák, céltulajdonságok vagy terepi mintavételi adatok alkalmazásával a felszíni tulajdonságok mennyiségi és minőségi értékelése lehetséges. A cél, hogy a nagy adatmennyiségből a felhasználó számára szükséges információt kinyerjük. Az adatfeldolgozáshoz a területről készített egyéb adatbázisokat (pl.: kataszteri adatok) vagy a felvételezéssel közel egy időben készített LiDAR adatokat is fel lehet használni, amellyel növelhető az osztályozás megbízhatósága. 

Feldolgozott hiperspektrális adatok elemzéséből származó termékek főbb kategóriái: 

  • Tematikus térképek (pl.: vegetációtérkép, földhasználati térkép)
  • Célcsoportok meghatározása (pl.: invazív gyomok térképezése) 
  • Változásvizsgálat (pl.: biomassza térbeli és időbeli változásának értékelése)
  • Szennyezés lehatárolás (pl.: felszíni olajszennyezés, bányászati tevékenységek)
  • Kvantitatív értékelés (pl.: klorofill koncentráció, biomassza térkép, stb.)