Envirosense
hu | en
Technológia

Légi hiperspektrális technológia

A hiperspektrális távérzékelési technológia alkalmazásával nyert felvételek az emberi szem számára láthatatlan tartományban is tartalmaznak információt. Így lehetőség nyílik a látható és közeli infravörös (400-2450nm) tartományban is különböző vizsgálatok elvégzésére.

A felvételezés eredménye egy többcsatornás légi felvétel, melyben minden egyes pixel egyedi spektrális tulajdonságokkal rendelkezik (például más-más spektrális tulajdonságokkal bírnak a különböző fafajok, a beteg és az egészséges növények, a beton és az aszfalt felületek, vagy éppen a pala- és cseréptetők), így ezek elkülöníthetővé válnak egymástól.

A hiperspektrális érzékelők által szolgáltatott adatok mennyisége és komplexitása rendkívül nagy, ezért elemzésük megfelelő hardware, szoftver eszközhátteret, illetve humán szaktudást igényel.

A repülési időpont a felvételezés célja alapján határozható meg. Általában egy tágabb időszakot érdemes megjelölni, amely időszakban készenlétben áll a felvételezést végző légi jármű, valamint a szenzort és a GNSS/INS rendszert a tervezett repülés előtt kalibrálni és tesztelni szükséges.

Hiperspektrális felvételezés csak nappal megfelelő napállás szög mellett, valamint időjárási feltételek között végezhető el.

A légifelvételezésre nem alkalmasak a felhőárnyékkal, füsttel, köddel, felhővel, szmoggal, hóval, ár és belvízzel elöntött területek (melyeket a légifelvételek nem tartalmazhatnak, kivéve, ha a felhasználás célja kifejezetten ezt indokolja) melyek a további feldolgozást zavaró mértékben akadályozzák.

A terepi mintavételezés a hiperspektrális légi kampány fontos és elengedhetetlen része.

A kapott felvételek elő- és utófeldolgozásával különböző tematikus térképek állíthatóak elő, melyek szintén pontos geometriai információkkal rendelkeznek, vagyis vetületi rendszerbe illesztettek és abban kezelhetők.

Az előfeldolgozott hiperspektrális felvételek, mint termékek négy feldolgozottsági szinten állnak rendelkezésre a megrendelő számára.

Előfeldolgozott hiperspektrális felvétel szintek

L0Nyers adat
L1ARadiometriailag korrigált felvétel
L1BGeometriailag korrigált felvétel
L2Atmoszférikusan korrigált felvétel

Az előfeldolgozott felvételek további, specializált elemzésével és osztályozásával magasabb szintű adat (pl.: tematikus térképek) készíthető. Az osztályozott felvételek esetében az előzetesen meghatározott földhasználati kategóriák, céltulajdonságok vagy terepi mintavételi adatok alkalmazásával a felszíni tulajdonságok mennyiségi és minőségi értékelése lehetséges. A cél, hogy a nagy adatmennyiségből a felhasználó számára szükséges információt kinyerjük. Az adatfeldolgozáshoz különböző típusú kereskedelemben kapható és egyéni fejlesztésű képosztályozó és szegmentáló programok alkalmazhatóak. Az adatfeldolgozáshoz a területről készített egyéb adatbázisokat (pl.: kataszteri adatok) vagy a felvételezéssel közel egy időben készített LiDAR adatokat is fel lehet használni, amellyel növelhető az osztályozás megbízhatósága.

Feldolgozott hiperspektrális adatok elemzéséből származó termékek főbb kategóriái:

  • Tematikus térképek (pl. vegetációtérkép, földhasználati térkép)
  • Célcsoportok meghatározása (pl. invazív gyomok térképezése)
  • Változásvizsgálat (pl. biomassza térbeli és időbeli változásának értékelése)
  • Szennyezés lehatárolás (pl. felszíni olajszennyezés, bányászati tevékenységek)
  • Kvantitatív értékelés (pl. klorofill-koncentráció, biomasszatérkép stb.)

Digitális földhasználati térkép légi hiperspektrális felvételezés alapján

Az osztályozás végeredménye raszter vagy vektor típusú adat.

Kérdése van?

Technológiáinkkal kapcsolatban az címen várjuk érdeklődését.