Envirosense
hu | en
Technológia

Digitális mérőkamerás technológia

Az ortofotó ránézésre egy közönséges fényképre hasonlít, ami azonban mellőzi annak minden geometriai torzulását. Egységes méretaránnyal rendelkezik, ami lehetőséget nyújt, hogy rajta pontos méréseket végezzünk el.

A legtöbb térképhez hasonlóan az ortofotó is a földfelszín merőleges (ortogonális) vetülete, melyet ortofotó-térképnek is nevezünk. Ortofotó nemcsak a földfelszínről, hanem bármilyen egyéb objektumról (pl. épületekről, utakról, távvezetékekről, növényzetről stb.) is készülhet.

A különböző digitális középformátumú mérőkamerák kiválóan alkalmasak nagyfelbontású légi felvételek készítésére, melyek nagy pontossággal illeszkednek a felvételezett területek valóságban való elhelyezkedéséhez (x, y, z koordináták). A 4 csatornás felvételezések lehetővé teszik, hogy a szokásos RGB színeken kívül az infravörös tartományba is betekintést nyerjünk.

A nagy átfedésű légi felvételekből előállított úgynevezett „trueortofotók” pedig lehetőséget nyújtanak arra, hogy beépített vagy sűrűn beépített területek épületeinek árnyékoló, kitakaró hatása, perspektivikus bedőlése ne érvényesüljön az azokat körülvevő utak, árkok, járdák, zöld felületek stb. megtekinthetőségében. Vagyis az épületek tetőfelületei és a körülöttük levő objektumok külön-külön is vizsgálhatók, elkülöníthetők.

Amennyiben a digitális mérőkamera közös platformon (légi járműben) helyezkedik el egy légi lézerszkennerrel, a LiDAR felmérés és digitális ortofotó készítés szimultán hajtható végre egy repülés alkalmával. Így a felvételezett területről nagy pontosságú digitális felszín- és terepmodell (DTM, DSM) is készül a repülés során, valamint a lézeres letapogatással nyert adatok az ortofotók feldolgozásához is felhasználhatók.

A repülési időpont a felvételezés célja alapján határozható meg. Általában egy tágabb időszakot szükséges megjelölni, amely időszakban készenlétben áll a felvételezést végző légi jármű, valamint a szenzort és a GNSS/INS rendszert a tervezett repülés előtt kalibrálni és tesztelni is szükséges.

A szenzor a napból érkező és a felszínről visszavert sugarakat detektálja, ezért az ilyen jellegű felvételezés csak nappal, megfelelő napállásszög mellett, valamint időjárási feltételek között végezhető el.

A légi felvételezésekre alkalmas időpontok meghatározásakor követjük a hazai (Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által kiadott Légifelvételek és Ortofotók Állami Átvételi Szabályzatában megfogalmazott iránymutató ajánlásokat (napállásszög 30° vagy annál nagyobb; április 15. előtt, lombtalan időszakban készített felvételek esetében 25° vagy annál nagyobb).

A légi ortofotó felvételek kalibrációjához és pontosságának vizsgálatához minden esetben szükséges terepi adatok felvételezése.

A légi felvételezés során létrejött végtermékek az átfedő georeferált, ortorektifikált képek (ortofotók) mozaikolásával előállított digitális térképek.

Az elkészített ortofotó-térképek legfőbb felhasználási területei

 • Települési és környezetinformatikai rendszerekhez alapadat-szolgáltatás
 • Településrendezési munkálatok
 • Térképészet, alaptérképek aktualizálása
 • Települési környezetvédelmi, természetvédelmi ellenőrzések
 • Beépítettség vizsgálatok
 • Árvízi elöntések térképezése, árvízvédekezés, műtárgyak ellenőrzése
 • Lakott területek térképezése
 • Illegális hulladéklerakók felderítése
 • Felszíni szennyezőforrások felderítése
 • Utcai térképek, hirdetőtáblák
 • Mezőgazdasági területek felmérése
 • Mezőgazdasági parcellák lehatárolása
 • Talajok környezeti állapota és annak időbeli változása, talajtérképezés
 • Felszínborítás vizsgálatok, földhasználati térképezés
 • Erdőterületek vizsgálata, egyed szinten is

Kérdése van?

Technológiáinkkal kapcsolatban az címen várjuk érdeklődését.

Elérhető adataink az Envimap.hu oldalon böngészhetők

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolat

ENVIROSENSE
E-mail: info@envimap.hu
Telefon: +36 70 600 1661