Envirosense
hu | en

Termékek

Mind Topográfia Ortofotó Mezőgazdaság Erdészet Beépített területek

Szolgáltatásainkért klikkeljen ide.


Digitális terepmodell

Az osztályozott LiDAR pontfelhő talaj osztályának pontjaiból interpolált, a domborzatot reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Digitális felszínmodell

Az osztályozott LiDAR pontfelhő valós felszíni pontjaiból interpolált, a növényzetet és épített környezet abszolút magasságát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Borított felszínmodell

A digitális felszínmodell és terepmodell különbségeként előállított, a növényzetet és épített környezet talajszinttől számított relatív magasságát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Szintvonalak

A (LiDAR) domborzatmodell alapján generált, a felszín azonos magasságú tereppontjait összekötő vektoros adatállomány.

Topográfiai térképek

A domborzatot, felszínborítási kategóriákat, szintvonalakat együttesen ábrázoló áttekintő jellegű, raszteres formátumú térképi rétegek. A hagyományos topográfiai térképektől eltérően friss, nagy felbontású, légi távérzékelt adatokból generálva.

Domborzati pontok (grid)

A (LiDAR) domborzatmodell alapján generált, alacsonyabb térbeli felbontású (5,10,20 vagy 50 m) a terep magassági értékeit reprezentáló vektoros rácsháló modell.

Távvezeték modellek

A nagy pontsűrűségű LiDAR pontfelhőből leválogatott magasfeszültségű vezetékekre illesztett vektoros vonallánc elemek és modellezett oszlopok. Távvezeték hálózatok tervezéséhez és monitoringjához.

RGB színes ortofotó

A felvétel nadírban készül, RGB (látható színtartományú) csatornákat tartalmaz. A képek központi részei kerülnek kiválasztásra a mozaik előállításhoz. A fotogrammetriailag feldolgozott felvételek ortorektifikáltak és georektifikáltak. A plannimetrikus pontosság megegyezik a GSD-vel. Az alkalmazott mozaikolási technika biztosítja a legjobb színkiegyelítést a képek között és hézegmentes mozaikolt felvételt eredményez.

CIR ortofotó

A CIR ortofotók az infravörös, vörös és zöld (IR,R,G) csatornák felvételezésével történik, ami hamis színes megjelenítésű képterméket eredményez. A képek központi részei kerülnek kiválasztásra a mozaik előállításhoz. A fotogrammetriailag feldolgozott felvételek ortorektifikáltak és georektifikáltak. A plannimetrikus pontosság megegyezik a GSD-vel. Az alkalmazott mozaikolási technika biztosítja a legjobb színkiegyelítést a képek között és hézegmentes mozaikolt felvételt eredményez.

RGBN ortofotó

Az ortofotó 4 csatornából áll: R, G, B, NIR. A képek központi részei kerülnek kiválasztásra a mozaik előállításhoz. A fotogrammetriailag feldolgozott felvételek ortorektifikáltak és georektifikáltak. A plannimetrikus pontosság megegyezik a GSD-vel. Az alkalmazott mozaikolási technika biztosítja a legjobb színkiegyelítést a képek között és hézegmentes mozaikolt felvételt eredményez.

Open Street Ortofotó

Ez a termék az utcai burkolat teljes körű áttekintését szolgálja, alkalmas az épületek láthatóságának ,,kárára az utcák teljes felületének megjelenítésére, ahol a felszín mindenhol tökéletesen azonosítható. Az illesztővonalak szerkesztése kézzel történik, amely során az épületek az alapjukig szerepelnek a képeken, így az épületek formáját torzítjuk (,,kihajtogatjuk"). Az épületek integritására nincs tekintettel az elkészült termék, mivel az épületek homlokzata ferde. "

Ferdetengelyű RGB ortofotó / pontfelhő / mesh modell

Ez a termék ferdetengelyű adatfelvételezésen alapul. A felmérést több, 45 fokos szögben álló RGB kamerából felépülő kamerarendszerrel végezzük. "Dense matching" technikával pontfelhőt nyerünk ki az átfedő képekből. A pontfelhőből 3D-s szabálytalan háromszög hálózat állítható elő (3D mesh). A 3D-s modell texturálható a ferdetengelyű képekkel a reális megjelenítés érdekében.

Légiháromszögelt légifotók (sztereo kiértékeléshez)

Ez a termék a nyers tiff képekből, a légi háromszögelés utáni külső tájékozásból és egy háromszögelési jelentésből áll.

Vetéstérkép

A vetéstérkép célja egy olyan térképréteg létrehozása, amely országos szinten ábrázolja az aktuális évben vetett szántóföldi kultúrák elhelyezkedését. A térképréteg több időpontban létrehozható és az azonosítani kívánt kultúra fejlődési viszonyainak megfelelően több időpontban létrehozható.

Életciklus-kronológia térkép

A növénykultúra fejlődési viszonyainak megfigyelésére szolgáló térképsor. Valós színes kompozitból és biomassza intenzitási értékeket ábrázoló térképekből álló sorozat, amely a megadott növényre optimalizált időszakot fogja át.

Változásvizsgálat térkép

A növény állapotában beálló változások azonosítására szolgáló térképréteg, amely megjelölt időszak változásait ábrázolja. Segítségével azonosíthatók olyan változások, amelyek az ügyfél szerint releváns okokból, adott helyszínen vagy időszakban álltak be a megadott területen.

Növényindex térkép

A növényindex térkép a vegetáció aktuális állapotáról ad tájékoztatást. A különböző növényindexek a vegetáció állapotát különböző megközelítésben vizsgálják (pl. biomassza általános állapota, növény megbetegedései, stb.)

Hozambecslés térkép

A hozam megállapításához különböző célzott vegetációs indexek értékelünk, illetve az adott évi időjárási viszonyok és referencia hozamokat vizsgáljuk. A célparcellát a felhasznált leíró adatok alapján ábrázoljuk, eemezzük és ezekre támaszkodva hozambecsést nyújtunk.

Hozamtérkép

A hozamtérkép a terepi mintavételezésből származó hozamadatok alapján számított hozamadatokat ábrázol a célparcella teljes területén. A hozamadatok mintavételezési eljárása s a hozamtérkép kialakítása az adott növénynek megfelelő bevett szakmai módszerek szerint történik.

Károsodott terület térkép

Az adott parcellán bekövetkezett heves időjárási vagy egyéb (kárt okozó) esemény hatásának térbeli azonosítására, illetve a biomassza csökkenés térbeli kiterjedésének célzott ábrázolására szolgáló térképréteg.

Menedzsment zóna térkép

A menedzsment zóna segít lehatárolni a különböző kezelést igénylő területeket, melynek eredményeként optimális hozam érhető el. A térképréteg figyelembe veszi a célparcella időben változó fejlődését és a parcella heterogenitását, így azonosíthatóak a fejlődésben elmaradó területek.

Vízborítás térkép

A vízfelületek kihangsúlyozására szolgáló célzott spektrális indexek, illetve egyéb spektrális információk segíthetnek az egybefüggő vízfelületek hatékony azonosításában ezáltal pl.a mezőgazdasági területek belvízfoltjainak azonosításában. Így a spektrális információk alapján detektált vízfoltok ábrázolása térképi formában is lehetséges.

Domborzatmodell (DDM)

A LiDAR adatokból tereppontjaiból előállított felszínmodell

Famagasságmodell (FMM)

A felszín (DDM) és a lombkorona legmagasabb pontja közötti távolság

Aljnövényzet

A lombkoronaszint alatt található aljnövényzet meghatározása LiDAR adatokból.

Lejtőkategória

A terepi dőlésszög fok-ban megadva

Kitettség

Kitettségi értékeket tartalmazó felszín, amely az óramutató járásával skálázódik és É-i értékkel kezdődő (0-359)

RGB ortofotó

Látható színes ortofotó, EOV vagy UTM vetületi rendszerben

NIR ortofotó

Közeli infravörös csatornát tartalmazó hamis színes ortofotó, EOV vagy UTM vetületi rendszerben

Fafajtérkép

A felső lombkoronaszintet alkotó fafajok azonosítására alkalmas, amely tartalmazza az egyes lombkoronahatáron belüli fafajokat

Távvezetékek

A nagy pontsűrűségű LiDAR pontfelhőből leválogatott magasfeszültségű vezetékekre illesztett vektoros vonallánc elemek és modellezett oszlopok. Távvezeték hálózatok tervezéséhez és monitoringjához.

Távvezeték nyiladék

A távvezetékek nyiladékok meghatározása

Szintvonalak tetszőleges poligonra

A (LiDAR) domborzatmodell alapján generált, a felszín azonos magasságú tereppontjait összekötő vektoros adatállomány.

Faegyed pozíció

Az egyes faegyedek pozícióinak meghatározása a lombkoronamodell és a törzs detektálása alapján

Lombkorona záródás tematika

Erdőrészletek lombkorona záródása, amely a lombkoronamodellekből számítjuk és erdőrészlethatárokra lekérhető

Városi domborzatmodell

Az osztályozott LiDAR pontfelhő talaj osztályának pontjaiból interpolált, a beépített terület domborzatát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Városi felszínmodell

Az osztályozott LiDAR pontfelhő valós felszíni pontjaiból interpolált, a beépített terület növényzetének és épületeinek abszolút magasságát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Városi borított felszínmodell

A digitális felszínmodell és terepmodell különbségeként előállított, a beépített terület objektumainak talajszinttől számított relatív magasságát reprezentáló háromdimenziós felület. A megrendelő igényeinek megfelelő vetületi rendszerben, raszteres formátumban érhető el.

Városi terepfelszín magassági pontjai (grid)

A (LiDAR) domborzatmodell alapján generált, alacsonyabb térbeli felbontású (5,10,20 vagy 50 m) a terep magassági értékeit reprezentáló vektoros rácsháló modell.

Városi zöldfelület kataszter

Városi területek vegetációval borított felületeit reprezentáló vektoros vagy raszteres állomány nagy felbontású légi távérzékelt adatok alapján előállítva.

Azbeszt tető kataszter

Légi hiperspektrális és LiDAR adatok alapján komplex képfeldolgozási folyamat eredményeképpen előállított városi azbeszt tető adatbázis.

Tetőkataszter

LOD2 részletességű 3D tetőszerkezet modellek geometriai információkkal (kiterjedés, tájolás, lejtés).

3D épületmodellek (LOD2)

Légi LiDAR adatok és ortofotók alapján előállított CityGML kompatibilis LOD2 részletességű épületmodellek. Az épületmodellek részletes tetőszerkezetekkel reprezentáltak.

3D fotorealisztikus mesh modell

Ferdetengelyű (oblikus) és nadír légifelvételekből fotogrammetriai úton előállított fotorealisztikus 3D textúrázott mesh adat. Városi területeken az épületek homlokzati részei is jól reprezentáltak.

Ingatlanvagyon-kataszter (épület footprintek)

Nagy felbontású légifelvételek és LiDAR adatokból származtatott poligon vektorgrafikus adat, amely az adott területen beazonosítható épületek körvonalait tartalmazza. Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal összevethető.

Felszín borítás kategória térkép

Légi LiDAR és multispketrális légifelvételek alapján objektum alapú képosztályozással előállított felszínborítási kategóriákat tartalmazó vektoros adat. Jellemző osztályok: asztfelt felületek, térkő felületek, gyep, bokros terület, fászszárú vegetáció, víz felületek, egyéb burkolatok

Beérkező sugárzás mennyiség térkép

Városi felszínmodell alapján generált, az adott felületekre, objektumokra beeső globál sugárzás mennyiséget reprezentáló raszteres adat.

Csapadékvíz terhelési térkép

Városi domborzatmodell alapján előállított vektoros adat, amely a felszínborítási adatok és a lejtési viszonyok alapján a csapadékvízek által terhelt és rossz lefolyású területekt jelöli.

Városi fakataszter

Légi LiDAR adatokból előállított vektoros adatbázis. Az egyes faegyedek pontokkal reprezentáltak, az egyedek magassága és lombkorona átmérője attributumként tartozik a pontokhoz. Hiperspektrális adat megléte esetén az egyes egyedek faja is meghatározható és attributumként a pontokhoz rendelhető.

Kritikus magasságú objektumok térképe

Az objektumok relatív magasságát tartalmazó borított felszínmodell és egy a megrendelő által meghatározott magasságú síknak a metszéspontjai vagy poligonjai. Egy adott terep feletti magasság fölé nyúló objektumok térképe.

Távvezeték modellek

A nagy pontsűrűségű LiDAR pontfelhőből leválogatott magasfeszültségű vezetékekre illesztett vektoros vonallánc elemek és modellezett oszlopok. Távvezeték hálózatok tervezéséhez és monitoringjához beépített területeken.

Vízelveztő árkok, csatornák szelvényei

A LiDAR pontfelhő, azon belül is a vízelvező árkok és csatornákra eső talajpontokól előállított kereszt-és hosszszelvények.

Kérdése van?

Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban az címen várjuk érdeklődését.

Elérhető adataink az Envimap.hu oldalon böngészhetők

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolat

ENVIROSENSE
E-mail: info@envimap.hu
Telefon: +36 70 600 1661