Ipari parkok felmérése

A zöldmezős beruházások (különösen a nyomvonalas létesítmények és az ipari parkok) előkészítése és megvalósítása során minden esetben több olyan kérdés kerül elő, ami indokolttá teszi geodéziai adatok felhasználását és előállítását:

  • a fejlesztési terület vízrendezése (lefolyási viszonyok, csapadékvíz-elvezető árkok nyomvonalának kijelölése, kapacitástervezése)
  • fejlesztési területen megvalósuló földmunkák (pl. mélyedések feltöltése, általános talajszint-emelés, területrendezés)
  • vonalas infrastruktúra kiépítése (csatornák, utak, vezeték-hálózatok)
  • tűzivíz-tározók helyének kijelölése
  • meglévő beépített és beépítetlen környezet ismerete
  • fejlesztési területen található növényzet kiterjedése, összetétele, mennyisége
  • területen bekövetkezett változások (új épületek, területrendezési változások, lefolyási viszonyok változása és modellezése)
  • a fejlesztési terület környezetével kapcsolatos kölcsönhatások (pl. a környezet vízrendezési tulajdonságai, vegetációs viszonyai)

Az fenti kérdések előkerülnek a műszaki előkészítés, tervezés, vagy akár a környezeti hatásvizsgálat készítése során is.

Jelenleg a kérdések megválaszolásához terepi geodéziai méréseket alkalmaznak, melynek során a geodéta a terepen, egységnyi területre jutó, relatíve kevés számú mérésből készíti el a mérnökök számára szükséges alapadatokat és tervezői alaptérképeket, melyekből elkészülnek a műszaki pontosságú tervek, vázrajzok, helyszínrajzok, térképek. A jelenlegi gyakorlat hátránya, hogy akár rendkívül időigényes (több nap, akár több hét), egységnyi területre vetítve drága és korlátozott terület-teljesítményre képes (egységnyi idő alatt csak maximált terület mérését tudja elvégezni). A legnagyobb probléma azonban az, hogy a befektetői igény gyors adatszolgáltatást követel meg, az adatok viszont nem állnak rendelkezésre, a terepi munka megszervezése és megvalósítása pedig időveszteséggel jár.

Az Envirosense Hungary Kft., a légi felmérések specialistájaként olyan megoldást kínál partnereinek, amely segítségével gyorsan és hatékonyan készíthetik elő beruházásaikat. Társaságunk nemcsak nagy pontosságú és részletgazdagságú ortofotókat készít a beruházási területekről, hanem nagy pontosságú légi geodéziai méréseket is. Ennek eszköze a lézerszkennelés, melynek során négyzetméterenként akár 30-50 pont bemérése is megtörténik, így a mérésekből automatikus módon nagy pontosságú digitális felszínmodelleket állítunk elő. A felmérés nagy területekre készül el, így akár egy teljes településre és környezetére rendelkezésre fognak állni a mérések, melyekből gyorsan és szakszerűen vezethetőek le a tervezéshez és a környezeti hatástanulmányokhoz szükséges térképek és információk. Az adatok azonnal elérhetők, az előkészítő és tervező munka haladéktalanul megkezdhető. Adatainkkal hozzájárultunk a BMW gyár fejlesztésnek megvalósulásához is

Amennyiben érdekli megoldásunk, látogasson el térképi böngésző felületünkre (www.envimap.hu), ahol megtekinthetők a felmérésekből származó térképi adatbázisok.

Keressen bennünket konkrét egyeztetésre és kérje ajánlatunkat!